Membres du bureau
de l'Ordre

Mandat 2021-2023

KOLOINA

Dr Andrianilaina Koloina

PRESIDENTE

HERYMIADANA

Andrianoelison Hery Miadana

VICEPRESIDENTE

olivier

Dr Rakotomalala Olivier

SECRETAIRE

GENERAL

ANDY

AndriamalANDY Mialy

TRESORIERE

Mijaha_bur

Rabenoro Mihaja

CONSEILLERE

HOLITIANA

Rajaonarivony Rabarison Holitiana

CONSEILLERE

ashley

Razafindrabe Ashley

CONSEILLERE

SANDY

Dr Razafimbola Sandimampita

CONSEILLER

Aina_bur

Razakandrainy Holy Ainamalala

CONSEILLERE

VOLA

Dr Andrianavalona Vola Nirina

MINISTERE 

DE LA SANTE PUBLIQUE

Adeline_T

Dr Totolehibe Adeline

MINISTERE 

DE LA POPULATIONMandat 2019-2021

KOLOINA

Andrianilaina Koloina

PRESIDENTE

HERYMIADANA

Andrianoelison Hery Miadana

VICEPRESIDENTE

olivier

Dr Rakotomalala Olivier

SECRETAIRE

GENERAL

ANDY

AndriamalANDY Mialy

TRESORIERE

VICTORINE

Dr Andrianaivo Razafindramaka Victorine

CONSEILLERE

HOLITIANA

Rajaonarivony Rabarison Holitiana

CONSEILLERE

ashley

Razafindrabe Ashley

CONSEILLERE

SANDY

Dr Razafimbola Sandimampita

CONSEILLER

VOLA

Dr Andrianavalona Vola Nirina

MINISTERE 

DE LA SANTE PUBLIQUE

Adeline_T

Dr Totolehibe Adeline

MINISTERE 

DE LA POPULATION